Personuppgifter

Hur föreningen Wilmas Vänner hanterar personuppgifter samt

information till dig som köpt biljett till barndiabetesgalan om dina rättigheter i fråga om dataskydd.

Föreningen Wilmas Vänner och behandling av personuppgifter

 

Dokumentet innehåller följande delar

  1. Vem som är personuppgiftsansvarig.
  2. Syfte med insamlande av personuppgifter.
  3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.
  4. Hur vi skyddar dina personuppgifter.
  5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd.
  6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter.
  7. Rätt att ge klagomål.
  8. Kontakta oss.
 
1. Vem som är personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den ideella föreningen Wilmas Vänner.
 
2. Syfte med insamlande av personuppgifter
Syftet med de insamlade personuppgifter är att kunna administera biljettförsäljningen och att kunna kommunicera med köparna angående betalning eller allmän information rörande galan, föreningen eller med annan relevant information. Personuppgifterna sparas även för att upprätta ett register över antalet sålda biljetter. Uppgifterna om ev. specialkost sparas för att kunna beställa specialkost till middagen under galan. Adressuppgifterna sparas för att biljetterna ska kunna levereras via post till köparen.


3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar
Personuppgifter samlas in direkt från dig när du registrerar dig som medlem. Fotografier som visar personer som går att identifiera, sparas med stöd av samtycke. De uppgifter vi samlar in består av följande kategorier av personuppgifter: (Personuppgifter markerade med * är obligatoriska vid biljettköp.)

01.   Efternamn *
02.   Förnamn *
03.   E-postadress *
04.   Telefon / Mobil *

05.   Antalet biljetter som köpts*
05.   Ev. specialkost

06.   Postadress
06.   Att du samtyckt till att föreningen Wilmas Vänner sparar dina personuppgifter*

 
4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.
 
5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:
A)     Begära åtkomst till dina personuppgifter.
B)     Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C)     Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i medlemsregistret.
D)     Begränsning av behandling av personuppgifter.
E)     Invända mot behandling av personuppgifter.
G)     För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.
 
6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge som krävs för att genomföra och administrera galan 2019.
 
7. Rätt att ge klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

8. Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss. Du kan mejla till adressen: info@wilmasvanner.se eller ringa 070-3307163 (ordförande Maria Albertsson)
 

Logga Wilmas Vänner

Den ideella föreningen

Wilmas Vänner bildades 2019 med huvudsakligt syfte att samla in pengar till Barndiabetesfonden 


Läs mer om Wilmas Vänner

Läs mer om Barndiabetesfonden

SNABBLÄNKAR


Hem     |     Ge ditt stöd


Galan    |     Om oss


Kontakta oss

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Email: info@wilmasvanner.se


Vill du ge ett bidrag till Wilmas Vänner kan du sätta in pengar på 

Bankgiro: 5347-6768  eller swisha till nr 123-4533931