100 kr/år 

Wilmas Vänner är en ideell förening där man kan bli medlem.  Läs mer om föreningen under fliken "om oss"

BLI MEDLEM


Bli medlem genom att fylla i detta formulär. Du kommer därefter få betalninganvisningar via din mail. 

 
 
 
 
Jag godkänner att Wilmas Vänner sparar mina personuppgifter samt har tagit del av föreningens hantering av personuppgifter
 
 

Bli medlem

Alla som vill stödja föreningens ändamål, att samla in pengar till i första hand barndiabetesfonden, är välkomen att bli medlem i vår förening. Genom medlemskapet stöttar du vårt arbete.


Ett medlemskapsår sträcker sig 1 jan- 31 dec. Medlemsavgiften

(100 kr/år)  betalas vid inträde i föreningen och därefter i början av varje medlemsår. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap.


Om du är under 18 år och vill bli medlem behövs vårdnadshavares samtycke, kontakta oss då via mail: info@wilmasvanner.se


Vad får jag som medlem?

Som medlem bjuds du in till årsmöten och har rätt att delta i vissa andra sammankomster som ordnas för medlemmarna. . 


Vad har jag för skyldighet som medlem?

Som medlem är du skyldig att följa föreningens stadgar och att betala angiven årsavgift. Vi ställer inga andra krav om motprestation på våra medlemar.


Vad använder ni mina personuppgifter till?

Om du är medlem sparar vi dina personuppgifter i syfte att hålla ett medlemsregister. Om du som medlem utträder ur föreningen raderar vi dina personuppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter


Maila info@wilmasvanner.se om du har några frågor