Personuppgifter

Hur föreningen Wilmas Vänner hanterar personuppgifter samt

information till dig som är medlem om dina rättigheter i fråga om dataskydd.

Föreningen Wilmas Vänner och behandling av personuppgifter

 

Dokumentet innehåller följande delar

  1. Vem som är personuppgiftsansvarig.
  2. Syfte med insamlande av personuppgifter.
  3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.
  4. Hur vi skyddar dina personuppgifter.
  5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd.
  6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter.
  7. Rätt att ge klagomål.
  8. Kontakta oss.
 
1. Vem som är personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för medlemsregistret är den ideella föreningen Wilmas Vänner.
 
2. Syfte med insamlande av personuppgifter
Syftet med insamlade personuppgifter är att upprätta ett medlemsregister för att veta vilka som är medlemmar i Wilmas vänner, att kunna avisera medlemsavgifter samt övrig medlemsadministration där personuppgifterna behövs för att kunna kommunicera med medlemmarna i ärenden gällande föreningen såsom kallelser, allmän information rörande föreningen och dess projekt eller för föreningen övrig relevant information.


3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar
Personuppgifter samlas in direkt från dig när du registrerar dig som medlem. Fotografier som visar personer som går att identifiera, sparas med stöd av samtycke. Medlemsregistret består av följande kategorier av personuppgifter: (Personuppgifter markerade med * är obligatoriska vid registrering av medlemskap.)

01.   Efternamn *
02.   Förnamn *
03.   E-postadress *
04.   Telefon / Mobil *
05.   Övrigt meddelande (din frivilliga information till oss)
06. Att du samtyckt till att föreningen Wilmas Vänner sparar dina personuppgifter*

 
4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.
 
5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:
A)     Begära åtkomst till dina personuppgifter.
B)     Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C)     Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i medlemsregistret.
D)     Begränsning av behandling av personuppgifter.
E)     Invända mot behandling av personuppgifter.
G)     För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.
 
6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge som du är medlem. När ditt medlemskap är avslutat och all nödvändig administration för att avsluta medlemskapet har genomförts så raderas dina samtliga personuppgifter från vårt medlemsregister
 
7. Rätt att ge klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

8. Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss. Du kan mejla till adressen: info@wilmasvanner.se eller ringa 070-3307163 (ordförande Maria Albertsson)